Už o necelý týždeň sa stretneme v Košiciach. Podrobný harmonogram so zoznamom tímov už nájdete na našej stránke.