Aktualizované pravidlá pre ročník 2018 nájdete v sekcii Dokumenty